Mặt bằng tổng thể tòa CT1C – Chung cư Thông Tấn Xã

Mặt bằng tòa CT1C chung cư thông tấn xã

Sơ đồ mặt bằng tổng thể của tòa CT1C Chung cư Thông Tấn Xã:

Chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam
Chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam – Chủ đầu tư Sông Đà 7
chung cư thông tấn xã việt nam
Phối cảnh dự án chung cư Thông Tấn Xã trong khu đô thị Kim Văn Kim Lũ – đường Nguyễn Xiển – Hoàng Mai – Hà Nội

A) Mặt bằng tổng thể của tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã:

Tòa CT1C có chiều cao 22 tầng, tổng số 360 căn hộ, trong đó:

 • Tầng hầm thông 3 tòa phục vụ để xe.
 • Tầng 1 là tầng dịch vụ thương mại, siêu thị, nhà trẻ …..
 • Từ tầng 2 đến tầng 21 là các tầng căn hộ để ở.
 • Tầng 22 được bố trí là tầng kỹ thuật.
 • Diện tích các căn hộ 2 phòng ngủ:   74,35m275,35m284,18m2.
 • Diện tích các căn hộ 3 phòng ngủ:   89,26m289,57m2103,80m2.
 • Tòa nhà chia làm 2 đơn nguyên với 9 căn hộ/sàn, mỗi đơn nguyên sử dụng 3 thang máy và 2 thang bộ.
Mặt bằng tổng thể của chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam
Mặt bằng tổng thể của cả 3 tòa Chung cư

 

Mặt bằng tòa CT1C chung cư thông tấn xã
Mặt bằng của tòa CT1C

B) Mặt bằng thiết kế các căn hộ của tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã:

1) Mặt bằng căn hộ X01 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:      Đông Nam
 • Hướng ban công:   Tây Bắc
 • Diện tích tim tường:     80.25m2
 • Diện tích thông thủy:    75.35m2
Mặt bằng căn hộ X01 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X01 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

2) Mặt bằng căn hộ X02 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 3 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:      Đông Nam
 • Hướng ban công:   Tây Bắc
 • Diện tích tim tường:     95.43m2
 • Diện tích thông thủy:   89.26m2
Mặt bằng căn hộ X02 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X02 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

3) Mặt bằng căn hộ X03 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Tây Bắc
 • Hướng ban công:   Đông Nam
 • Diện tích tim tường:     79.22m2
 • Diện tích thông thủy:   74.35m2
Mặt bằng căn hộ X03 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X03 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

4) Mặt bằng căn hộ X04 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Tây Bắc
 • Hướng ban công:   Đông Nam
 • Diện tích tim tường:     89.10m2
 • Diện tích thông thủy:   84.18m2
Mặt bằng căn hộ X04 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X04 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

5) Mặt bằng căn hộ X05 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Tây Bắc
 • Hướng ban công:   Đông Nam
 • Diện tích tim tường:     89.10m2
 • Diện tích thông thủy:   84.18m2
Xem thêm >>>  Mặt bằng thiết kế căn hộ X18 Tòa CT1C - Chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X05 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X05 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

6) Mặt bằng căn hộ X06 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Tây Bắc
 • Hướng ban công:   Đông Nam
 • Diện tích tim tường:     89.10m2
 • Diện tích thông thủy:   84.18m2
Mặt bằng căn hộ X06 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X06 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

7) Mặt bằng căn hộ X07 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 3 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Tây Bắc
 • Hướng ban công:   Tây Nam + Đông Nam
 • Diện tích tim tường:     94.48m2
 • Diện tích thông thủy:   89.57m2
Mặt bằng căn hộ X07 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X07 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

8) Mặt bằng căn hộ X08 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 3 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Đông Nam
 • Hướng ban công:   Tây Nam + Tây Bắc
 • Diện tích tim tường:     109.94m2
 • Diện tích thông thủy:   103.80m2
Mặt bằng căn hộ X08 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X08 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

9) Mặt bằng căn hộ X09 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Đông Nam
 • Hướng ban công:   Tây Bắc
 • Diện tích tim tường:     80.25m2
 • Diện tích thông thủy:   75.35m2
Mặt bằng căn hộ X09 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X09 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

10) Mặt bằng căn hộ X10 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Đông Nam
 • Hướng ban công:   Tây Bắc
 • Diện tích tim tường:     80.25m2
 • Diện tích thông thủy:   75.35m2
Mặt bằng căn hộ X10 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X10 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

11) Mặt bằng căn hộ X11 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 3 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Đông Nam
 • Hướng ban công:   Tây Bắc
 • Diện tích tim tường:     95.43m2
 • Diện tích thông thủy:   89.26m2
Mặt bằng căn hộ X11 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X11 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

12) Mặt bằng căn hộ X12 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Tây Bắc
 • Hướng ban công:   Đông Nam
 • Diện tích tim tường:     79.22m2
 • Diện tích thông thủy:   74.35m2
Xem thêm >>>  Mặt bằng thiết kế căn hộ X14 Tòa CT1C - Chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X12 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X12 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

13) Mặt bằng căn hộ X13 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Tây Bắc
 • Hướng ban công:   Đông Nam
 • Diện tích tim tường:     89.10m2
 • Diện tích thông thủy:   84.18m2
Mặt bằng căn hộ X13 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X13 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

14) Mặt bằng căn hộ X14 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Tây Bắc
 • Hướng ban công:   Đông Nam
 • Diện tích tim tường:     89.10m2
 • Diện tích thông thủy:   84.18m2
Mặt bằng căn hộ X14 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X14 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

15) Mặt bằng căn hộ X15 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Tây Bắc
 • Hướng ban công:   Đông Nam
 • Diện tích tim tường:     89.10m2
 • Diện tích thông thủy:   84.18m2
Mặt bằng căn hộ X15 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X15 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

16) Mặt bằng căn hộ X16 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 3 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Tây Bắc
 • Hướng ban công:   Đông Bắc + Đông Nam
 • Diện tích tim tường:     94.48m2
 • Diện tích thông thủy:   89.57m2
Mặt bằng căn hộ X16 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X16 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

17) Mặt bằng căn hộ X17 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 3 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Đông Nam
 • Hướng ban công:   Đông Bắc + Tây Bắc
 • Diện tích tim tường:     109.94m2
 • Diện tích thông thủy:   103.80m2
Mặt bằng căn hộ X17 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X17 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

18) Mặt bằng căn hộ X18 tòa CT1C chung cư thông tấn xã

 • là căn hộ 2 phòng ngủ
 • Hướng cửa vào:     Đông Nam
 • Hướng ban công:   Tây Bắc
 • Diện tích tim tường:     80.25m2
 • Diện tích thông thủy:   75.35m2
Mặt bằng căn hộ X18 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã
Mặt bằng căn hộ X18 tòa CT1C chung cư Thông Tấn Xã

 

Mọi thông tin chi tiết về Chung cư Thông Tấn Xã, Quí khách vui lòng liên hệ trực tiếp:
Hotline 1: 0964.300.311 – Hotline 2: 09.1900.8383
Phụ trách bán căn hộ Chung cư Thông Tấn Xã.
Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà 7
Website: http://chungcuthongtanxa.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.